kolmapäev, 22. mai 2013

Küsitluse tulemused


Minu küsitlus oli internetis pikka aega avalik, kuid vastajaid ei olnud väga palju.
Küsitluses osales 8 inimest, neist 6 olid naissoost ning vaid 2 meessoost. Vastajate keskmiseks vanuseks oli 18.4 aastat. Selgus,et kõik küsitluse sosalenud inimesed käivad huviringides. Kõige sagedamini käiakse ujumas, seejärel tantsuringis ning kolmandale kohale jäi lauluring. Enamasti külastatakse huviringe 1-2 korda nädalas ning selles huviringis on vastavudinimesed käinud umbes 3-4 aastat. Küsimusele kuidas sattusid just sellesse huviringi vastati kõige sagedamini, et sõber kutsus. Selgus, et küsitluses osalunud inimestele meeldib kõige enam huviringide juures seltskond, kuid tuli välja, et huviringide maksumus on väga erinev. Hinna kvaliteediga on aga suurem osa vastanutest väga rahul.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar