kolmapäev, 22. mai 2013

Tööleht lastele


Oma tööleheks tegin sõnarägastiku ning selle koostasin ma http://www.wordsearchmaker.net/  leheküljel. Sõnarägastiku tegemine sellel lehekülje oli väga lihtne ning mugav. 


Õpetlik Jänku-Jussi liiklusmultikas

Esitlus Toolse ordulinnusest

Esitluste tegemise oskus on kindlasti väga oluline ning sellega saab ka lastele oma juttu palju põnevamaks teha. Esitluste tegemiseks olen kasutanud ainult powerpoint programmi, kuna seda on väga palju juba koolis vaja kasutada ning see on ka väga mugav.


Internet - suur abi õpetajale


Internetist leiab tihtipeale palju huvitavaid ideid ning õpetajatele on see ka väga mugav.

Mängi ja õpi. Blogi, kus on palju erinevaid ning huvitavaid mäng lasteaialastele. 
Palju huvitavaid materjale õpetajale.
Eesti rahvakunsti käelises tegevuseskoolieelses eas. Töölehed ning kunstitegevused lastele.
Palju jutte, luuletusi, nuutamist, multikaid ja mänge.
Palju huvitavaid ning tähtsaid materjale nii õpetajale kui lastele.
Sama lehekülje töölehed lastele

Joonistamisprogrammid

Joonistusprogrammidest pasutasin ma painti ning katsetasin gimpi. Painti olen ma väga palju kasutanud ning seal on kõikeväga kerge ka teha ja sellepärast otsustasin oma töölehe samuti paintis teha. Gimpi olen kasutanud ma aga ainult mõnel korral, ning seal on päris palju asju mida ma veel päris hästi teha ei oska. Praegu oskan teha seal vaid lihtsamaid asju. Gimpi kasutamisel on ebamugav ka pildi salvestamine, mida ma alguses kohe teha ei osanudki.

Töölehed lastele

Piltide kasutamise võimalused lasteaias

Kuidas saab kasutada pilte lasteaia õppeprotsessis?

Pilte saab lasteaias väga palju kasutada. Neid võib kasutada, kui õppevahendeid, teha pildivaatlust ning samuti või lastele pilte näidata ka siis, kui neile mingit lugu jutustada või muinasjuttu lugedes (kui raamatus pole pilte), et laps saaks jutust parema ülevaate. 

Millised on erinevused ja plussid-miinused paberkandjal piltide ja veebipõhiste piltide kasutamisel?

Paberkandjal pildid on paremad seetõttu, et laps saab seda enda kätte võtta ja vaadata nii ligidalt kui ta ise soovib. Miinuseks on aga see, et paberkandjal pilt võib kergesti koledaks või katki minna samuti kulub selleks ka palju paberit. Veebipõhiseid pilte on aga väga mugav kasutada, saab väga kergesti lastele näidata, kuid seda vaid siis kui lasteaias on selleks vajalikud vahendid olemas. 

Pane kirja nii oma ideed ja mõtted tulevikuks kui ka senised kogemused. 

Pilte olen lastele näidanud mitmel erineval viisil, nii paberkandjal kui ka veebipõhiselt. Väga mugav on otsida internetist pilte seoses selle teemaga mis lasteaias parasjagu on ning neid siis lastele teemast rääkides juurde näidata. Sõimepraktikal olles kasutasin väga palju pilte, et lapsed asjast parema ülevaate saaksid. Näiteks vaatasime koos pildilt vetikaid ja teisi veetaimi ning ka kalu. Pilte vaadeldes said lapsed kohe palju parema ülevaate, kuna varem polnud mõni neist vetikaid näinudki, siis nüüd said nad teada millised need välja näevad. Pilte saab hästi ära kasutada ka töölehtedes ning tulevikus kasutan ma oma töös pindlasti palju pilte. 

Küsitluse tulemused


Minu küsitlus oli internetis pikka aega avalik, kuid vastajaid ei olnud väga palju.
Küsitluses osales 8 inimest, neist 6 olid naissoost ning vaid 2 meessoost. Vastajate keskmiseks vanuseks oli 18.4 aastat. Selgus,et kõik küsitluse sosalenud inimesed käivad huviringides. Kõige sagedamini käiakse ujumas, seejärel tantsuringis ning kolmandale kohale jäi lauluring. Enamasti külastatakse huviringe 1-2 korda nädalas ning selles huviringis on vastavudinimesed käinud umbes 3-4 aastat. Küsimusele kuidas sattusid just sellesse huviringi vastati kõige sagedamini, et sõber kutsus. Selgus, et küsitluses osalunud inimestele meeldib kõige enam huviringide juures seltskond, kuid tuli välja, et huviringide maksumus on väga erinev. Hinna kvaliteediga on aga suurem osa vastanutest väga rahul.

Küsitlus huviringide kohta

http://www.connect.ee/uuring/292898131/1/

Arvuti kasutamise plussid ja miinused töös lastega


Plussid:
* lihtsustab õpetaja tööd
* lastele huvitav
* suur materjali valik
*  aitab tegevusi huvitavamaks teha
Miinused:
* liigne arvuti kasutamine
* halb müju silmadele
* raamatute lugemine väheneb
* lapsed innustuvad liialt arvutist ja ei hinda enam muid tegemisi

Oskused ja kogemused


Arvuti kasutamise oskus on mul hea. Kõige rohkem kasutan ma arvutis interneti, kuid päris tihti kasutan ka microsofti programme. Arvutis oskan kasutada ma erinevaid programme nagu -  word, powerpoint ja excel. Samuti oskan kasutada ka pildi-, video- ja helitöötlusprogramme. Lisaks oskan kasutada veel google docs'i, google forms'i ja dropbox'i.
Kuna lasteaias tööl ma olnud veel ei ole, siis selle koha pealt ei oska ma midagi öelda. Väikeseid lapsi olen hoidnud aga palju ning nendega olen vaadanud jänkujussi multikaid ja teinud sealt leheküljelt ka teisi tegevusi koos lapsega. 

Minu ootused ja soovid ainele arvuti lasteaias

Valisin selle aine, kuna mind huvitab kuidas saab lasteaiatööd arvutiga siduda ning nii ka oma tööd lihtsustada. Arvuti lasteaias ainelt soovin saada uusi ideid ning ka oma silmaringi sellel alal laiendada. Oluline on see minu arvates ka seetõttu,kuna tänapäeval tuleb väga kasuks oskus tehnikaga töötada. Õppejõult ja kaaslastelt ootan mõistvat suhtmist ning sõbralikkust.